Wij staan voor u klaar voor raadplegingen en huisbezoeken, heel het jaar door.

Privacy

Website Disclaimer + Privacy

 

Deze website is eigendom van BEDRIJFSNAAM

 

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:

Pastoriestraat 3
8902 Iper
Telefoon:
+32477836261
E-mail:
danny.derdaele@telenet.be
Ondernemingsnummer:
BE0866646597

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord
met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, productof
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan BEDRIJFSNAAM of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BEDRIJFSNAAM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig,juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen
onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte
informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site
onbeschikbaar zou zijn, zal BEDRIJFSNAAM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit
zo snel mogelijk recht te zetten.

BEDRIJFSNAAM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BEDRIJFSNAAM geeft geen
garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk
gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website
of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de
toegang tot of het gebruik van de website.
BEDRIJFSNAAM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het
gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,
met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur
of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BEDRIJFSNAAM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden
worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door
het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

 

Privacybeleid

 

BEDRIJFSNAAM hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, BEDRIJFSNAAM respecteert de geldende
wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.

 

BEDRIJFSNAAM verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de
diensten of omdat u die gegevens zelf aan BEDRIJFSNAAM hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
IN TE VULLEN (vb. “In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres,
e-mailadres en telefoonnummer”)

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende
doeleinden: IN TE VULLEN (vb. “We vragen deze gegevens om u een officiële offerte te
kunnen opvragen.

BEDRIJFSNAAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
IN TE VULLEN (vb. “Wij bewarent deze gegevens in ons facturatieprogramma
InvoiceMaker”)

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BEDRIJFSNAAM gratis de
schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct
marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot BEDRIJFSNAAM.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

BEDRIJFSNAAM kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van
niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat
gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of
waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren
voor de gebruikers.

 

Het Gebruik van Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de
browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie
kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat
cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan
u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening
mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.